تعرفه ها

#نام ارزنمادشبکهتعرفه
تترUSDTTRC20 به ازای هر خرید : 1 تتر
ترونTRXTRC20 به ازای هر خرید : 1 ترون
کاردانوADAADA cardano به ازای هر کاردانو : 2 کاردانو
logo-samandehi