تعرفه ها

#نام ارزنمادشبکهتعرفه
اتریومETHERC20 به ازای هر خرید : 0.005 اتریوم( سقف0.006 اتریوم)
تترUSDTTRC20 به ازای هر خرید : 1 تتر
ترونTRXTRC20 به ازای هر خرید : 2 ترون
کاردانوADAADA cardano به ازای هر کاردانو : 2 کاردانو
logo-samandehi